[php snippet=1]

Vermogens verhoudingen


Vermogensverhoudingen De vermogensverhoudingenmethode is eigenlijk een variant op de rentabiliteitswaarde. Hierbij brengt u een correctie aan op de balansstructuur van de onderneming.

Als basis dient de aanname dat activa die niet noodzakelijk voor de bedrijfsvoering zijn, worden afgestoten. De vrijgekomen middelen kunt u nu gebruiken om een deel van het vreemd vermogen af te lossen. Ook wordt de balans aangepast aan de gewenste vermogensverhoudingen (bij gelijkblijvend balanstotaal).

Praktijkvoorbeeld van de vermogensverhoudingsmethode

Onderneming X heeft een vermogensverhouding van veertig procent eigen vermogen en zestig procent vreemd vermogen.

Vermogens verhouding praktijk
 
 
De overtollige liquide middelen (€ 4.000) worden op het rentedragend vreemd vermogen in mindering gebracht.

Daardoor neemt het balanstotaal af van € 64.000 tot € 60.000. Het eigen vermogen wordt teruggebracht van € 32.000 tot € 24.000 (veertig procent van het balanstotaal). Omdat de aandeelhouders € 8.000 krijgen uitgekeerd, moet het rentedragend vreemd vermogen worden verhoogd met € 8.000, zodat het rentedragend vreemd vermogen per saldo € 16.000 bedraagt.

Bedrijfsresultaten
Rentelasten
Resultaten voor belasting
Belasting (€ 40%)
Netto resultaat
€ 9.600
€ 1.200
€ 8.400
€ 3.360
€ 5.040

De waarde van de aandelen van onderneming X bestaat nu uit de vrijgekomen middelen plus de berekende waarde volgens de rentabiliteitsmethode. Dat komt neer op:

Rentabiliteitswaarde € 5.040 : 10%
Vrijgekomen middelen
 
€ 50.400
€ 8.000
€ 42.400

Volgens de vermogensverhoudingenmethode is de waarde van de aandelen dus € 42.400.

 
 
Afspraak maken? 
Kom vrijblijvend op gesprek en laat u adviseren!  
 
Ecurie Rosier0345 – 651 226  
 
E-mail Ecurie Rosierinfo@ecurie.nl

 
 
Ecurie Rosier
 
 
Kies voor Ecurie  
 
Ecurie RosierJarenlange ervaring  
 
Ecurie RosierDiscreet & onafhankelijk  
 
Ecurie RosierGedreven en betrokken  
 
Ecurie RosierUitgebreid netwerk  
 
Ecurie RosierPragmatische begeleiding