[php snippet=1]

Stappen waardebepaling bedrijf


Een groot gedeelte van de waardebepaling bestaat uit kwalitatief onderzoek, waarbij er diepgaande informatie boven tafel wordt gehaald. Het andere grote gedeelte is het financiële gedeelte van de waardebepaling.
 

Uitgangspunten waardebepaling bedrijf

In deze fase worden de uitgangspunten bepaald. De uitgangspunten zijn de waarderingsopdracht, het moment en tijdstip en de doelstelling. Teven worden de randvoorwaarden opgesteld.
 

Beschrijving van waarderingsobject

Dit bestaat uit een feitelijke beschrijving. Punten die in dit gedeelte naar voren komen zijn:

 • Historie
 • Juridische en fiscale structuur
 • Strategie
 • Operatie
 • Financiën

 

Externe analyse

Om de kansen en bedreigingen in kaart te brengen wordt er onderzocht wat de mogelijke invloed kan zijn van omgevingsfactoren. Door middel van het DESTEP-model wordt dit in kaart gebracht. Het model bestaat uit de volgende omgevingsfactoren:

 • Demografisch
 • Economisch
 • Sociaal
 • Technologisch
 • Ecologisch
 • Politiek-juridisch

Daarnaast wordt er onderzocht welke invloeden de bedrijfstak heeft op de onderneming om de vraag te beantwoorden in hoeverre de onderneming afhankelijk is van haar omgeving.
 

Analyse financiële cijfers

Tijdens deze stap worden de financiële cijfers van de afgelopen jaren geanalyseerd en in kaart gebracht. Alle waardebepalende factoren zullen worden meegenomen in deze fase.
 

Externe analyse

In deze fase worden de sterke en zwakke punten van de onderneming onderzocht. Deze worden in een SWOT analyse gecombineerd met de gegevens uit de externe analyse om te onderzoeken wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn. In een rekenmodel worden er kwantitatieve voorspellingen gedaan.
 

Wilt u meer weten over waardebepalingen of heeft u vragen?

Neem contact op via onderstaand contactformulier.
 

Uw naam

Uw email

Uw vraag


 

 
 
Afspraak maken? 
Kom vrijblijvend op gesprek en laat u adviseren!  
 
Ecurie Rosier0345 – 651 226  
 
E-mail Ecurie Rosierinfo@ecurie.nl

 
 
Ecurie Rosier
 
 
Kies voor Ecurie  
 
Ecurie RosierJarenlange ervaring  
 
Ecurie RosierDiscreet & onafhankelijk  
 
Ecurie RosierGedreven en betrokken  
 
Ecurie RosierUitgebreid netwerk  
 
Ecurie RosierPragmatische begeleiding