[php snippet=1]

Rentabiliteit


Rentabiliteitswaarde Bij deze methode berekent u de contante waarde van het genormaliseerde winstniveau met behulp van een nader vast te stellen rentevoet.

De huidige winst geldt als maatgevend voor het winstniveau in de toekomst. Voor een juiste toepassing van de methode zijn twee variabelen nodig: het winstniveau en de rentabiliteitseis.

Het winstniveau

Voor de bepaling van het winstniveau kijkt u eerst naar het nettoresultaat. Daarnaast zal de winstontwikkeling in het verleden en de verwachte ontwikkeling in de toekomst moeten worden beoordeeld. Uiteindelijk stelt u een winstniveau vast, waarvan te verwachten is dat die voor een langere periode zal gelden.

De rentabiliteitseis

De meeste kopers verlangen een minimumrendement op hun investering om het risico te dekken. Bijvoorbeeld: de koper heeft een deel van zijn vermogen belegd in aandelen en ontvangt daarop een rendement van 10,5 procent. Gesteld dat de risicopremie voor een investering in een onderneming 3,5 procent bedraagt, dan zal de rentabiliteitseis veertien procent bedragen: dat is de som van de risicovrije voet en de risicopremie. Om de waarde van de aandelen van die onderneming te bepalen wordt uitgegaan van een rentabiliteitseis na belasting van veertien procent. De waarde van de aandelen van de over te nemen onderneming bedraagt dan:

winstniveau : vereist rendement x 100 geeft € 660 : veertien procent x 100 = € 9.240

De rentabiliteitsmethode is in de praktijk een van de meest gehanteerde manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen. Toch kleven er ook aan deze methode nadelen. Het voornaamste bezwaar is dat het investeringsrisico niet gescheiden kan worden van het financieringsrisico. Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met de financieringsstructuur van de onderneming en de aanwezigheid van overtollige activa.

 
 
Afspraak maken? 
Kom vrijblijvend op gesprek en laat u adviseren!  
 
Ecurie Rosier0345 – 651 226  
 
E-mail Ecurie Rosierinfo@ecurie.nl

 
 
Ecurie Rosier
 
 
Kies voor Ecurie  
 
Ecurie RosierJarenlange ervaring  
 
Ecurie RosierDiscreet & onafhankelijk  
 
Ecurie RosierGedreven en betrokken  
 
Ecurie RosierUitgebreid netwerk  
 
Ecurie RosierPragmatische begeleiding