[php snippet=1]

Intrinsieke waarde


Overname webshop 300-300 De intrinsieke waarde van een bedrijf kunt u bepalen door de som van de waarde van alle activa te verminderden met de waarde van alle passiva die niet tot het eigen vermogen behoren.

De intrinsieke waarde van een bedrijf wordt dus gevormd door de aangepaste waarde van het eigen vermogen. Daartoe behoren ook volledig afgeschreven activa. Taxatierapporten van onroerend goed, machines en dergelijke moeten de waarde zo dicht mogelijk benaderen.

Denk eraan dat een waardebepaling op basis van de intrinsieke waarde alleen uit gaat van de balans. En dat is nadelig voor de betrouwbaarheid van deze methode.

Immers,
– de balans is slechts een momentopname en zegt niets over de toekomstige winstcapaciteit;
– veel financiële verplichtingen staan niet in de balans (off balance; denk aan huur- en/of lease-contracten);
– de balans geeft een onvolledig beeld van alle activa (zaken als marktpositie, knowhow en personeel komen er niet in tot uitdrukking).

De intrinsieke waarde is vooral van belang voor de koper, met name als hij de omvang van de goodwill wil bepalen.

 
 
Afspraak maken? 
Kom vrijblijvend op gesprek en laat u adviseren!  
 
Ecurie Rosier0345 – 651 226  
 
E-mail Ecurie Rosierinfo@ecurie.nl

 
 
Ecurie Rosier
 
 
Kies voor Ecurie  
 
Ecurie RosierJarenlange ervaring  
 
Ecurie RosierDiscreet & onafhankelijk  
 
Ecurie RosierGedreven en betrokken  
 
Ecurie RosierUitgebreid netwerk  
 
Ecurie RosierPragmatische begeleiding