[php snippet=1]

Goodwill-methode


Goodwill methode Bij de berekening van de waarde volgens de goodwill-methode betrekt u zowel de intrinsieke waarde van de onderneming als de rentabiliteit.

Kern van de waardeberekening volgens de goodwill-methode is het totaliseren van de intrinsieke waarde van het eigen vermogen en de waarde van de goodwill. Onder goodwill wordt dan verstaan: de contante waarde van de overwinst. Dat is het verschil tussen het gerealiseerde en het gewenste rendement op het eigen vermogen. Er kan dus ook sprake zijn van negatieve goodwill.

De goodwill-methode leidt tot hetzelfde resultaat als de waardering met behulp van de rentabiliteitsmethode.

 
 
Afspraak maken? 
Kom vrijblijvend op gesprek en laat u adviseren!  
 
Ecurie Rosier0345 – 651 226  
 
E-mail Ecurie Rosierinfo@ecurie.nl

 
 
Ecurie Rosier
 
 
Kies voor Ecurie  
 
Ecurie RosierJarenlange ervaring  
 
Ecurie RosierDiscreet & onafhankelijk  
 
Ecurie RosierGedreven en betrokken  
 
Ecurie RosierUitgebreid netwerk  
 
Ecurie RosierPragmatische begeleiding