[php snippet=1]

Discounted Cash Flow


Discounted Cash flow methode
Een methode die in toenemende mate aan populariteit wint, is de Discounted Cash Flow-methode (DCF-methode). Deze methode, die vooral in de Angelsaksische landen veel wordt toegepast, werkt met ‘echte vrije’ kasstromen in plaats van met nettoresultaten.

De waarde van een duurzaam productiemiddel (dpm) wordt daarbij afhankelijk gesteld van de opbrengsten die ermee worden verkregen, ongeacht de wijze waarop het gefinancierd is.

U moet verschil maken tussen de waardebepaling van een onderneming (voor een investering) en die van een investering in een dpm. Het verschil zit in de overname van aandelen bij het verkrijgen van een onderneming. Dat betekent dat behalve de productiemiddelen en activiteiten ook de verplichtingen van een onderneming worden overgenomen.

Kopers krijgen niet alleen alle activa en het recht op de daaruit voortvloeiende kasstromen, ze nemen ook meteen alle schulden op zich en zijn dus verplicht tot het betalen van rente en aflossingen. De waarde van de aandelen is dan ook het verschil tussen de contante waarde van de toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen.
Houd er rekening mee dat u voor de netto kasstroom een hogere disconteringsvoet toepast, dan voor de te betalen rente en aflossingsverplichtingen.

Waarde van de activa

De waarde van de activa wordt bepaald aan de hand van de netto kasstromen. Andere activa (beleggingen en deelnemingen) worden bij de al bepaalde waarde van de activa opgeteld. De netto kasstroom is als volgt samengesteld:

Bedrijfsresultaat €
– vennootschapsbelasting €
+ afschrijvingen €
+/- wijzigingen in werkkapitaal €
+/- (des)investeringen €
= Netto kasstroom €

De economische waarde van de activa wordt bepaald aan de hand van de in de toekomst te verwachten kasstromen. Afhankelijk van het soort bedrijf kunt u de kasstromen voor een periode van drie tot tien jaar voorspellen. In de praktijk wagen weinigen zich echter aan een voorspelling die de vijf jaar overschrijdt.

Waarde van de schulden

Na de berekening van de waarde van de inkomende kasstroom, moet de economische waarde van de schulden worden berekend worden. Daarbij dient u onderscheid te maken tussen rentedragende schulden en overige schulden.

Waarde van de aandelen

Hierna kan de waarde van de aandelen worden berekend door de economische waarde van de activa te verminderen met de economische waarde van de schulden.

De DCF methode wordt vaak gebruikt door partijen die geld verdienen aan de waardebepalingsberekening en die geen hinder hebben van een hoge, niet realistische vraagprijs. Want in de praktijk is de waarde bij de DCF methode hoog. Dit wordt veroorzaakt doordat de DCF methode rekening houd met prognoses (die we altijd te optimistisch inschatten) en de restwaarde van het bedrijf tot in het oneindige. Ook dienen toekomstige investeringen te worden meegenomen in de DCF berekening maar die zijn vaak moeilijk in te schatten.

Dus een leuke methode om een hoge waarde voor uw zaak uit te rekenen maar niet altijd markt conform. Belt u even met Ecurie Rosier om te overleggen wat een realistische vraagprijs zou kunnen zijn voor uw bedrijf in uw branche.

 
 
Afspraak maken? 
Kom vrijblijvend op gesprek en laat u adviseren!  
 
Ecurie Rosier0345 – 651 226  
 
E-mail Ecurie Rosierinfo@ecurie.nl

 
 
Ecurie Rosier
 
 
Kies voor Ecurie  
 
Ecurie RosierJarenlange ervaring  
 
Ecurie RosierDiscreet & onafhankelijk  
 
Ecurie RosierGedreven en betrokken  
 
Ecurie RosierUitgebreid netwerk  
 
Ecurie RosierPragmatische begeleiding