[php snippet=1]

Waardebepaling bedrijf


U wilt weten wat een bedrijf waard is tijdens een bedrijfsovername. Maar welke stappen moeten er doorgelopen worden? En wat is belangrijk bij een waardebepaling? Bij Ecurie Rosier beginnen we met een kop koffie en een vrijblijvend gesprek. Op basis hiervan kunnen we uw wensen en behoeften in kaart brengen voor de juiste waardebepalingsmethode.

Waarom heeft u hulp nodig bij de waardebepaling van een bedrijf?

 • De waardebepaling is een complex proces met grote belangen voor u
 • Invloeden van de economie zijn groot
 • Om te weten wat de koper dient te financieren

 

Stappenplan waardebepaling

Bedrijf zoeken 300-300Om de waarde te bepalen worden de volgende stappen doorlopen:

 • Uitgangspunten
 • Beschrijving van waarderingsobject
 • Onderkennen omgevingsfactoren
 • Analyse bedrijfstak
 • Analyse financiële cijfers
 • Ontwikkelingsmogelijkheden
 • Kwantitatieve voorspellingen
 • Waarde berekenen

Kijk hier voor meer informatie over het stappenplan waardebepaling.

Werkwijze van Ecurie Rosier

In de advisering van een waardebepaling is een vergoeding op urenbasis vaak de beste vorm. Dit voorkomt tegenstrijdige belangen en laat u als ondernemer vrij om zelf te bepalen wanneer u assistentie wenst.

Voor het kopen van een bedrijf bent u hier aan het juiste adres

Edwin Rosier heeft jarenlange ervaring met bedrijfsovernames en is hij zelf bestuurder en investeerder in enkele ondernemingen. Momenteel is Edwin Rosier uitsluitend nog actief als cach bij bedrijfsovernames voor koper of verkoper. Bekijk de referenties van Ecurie Rosier of stel hieronder een vraag.

Stel uw vraag aan Edwin Rosier

Uw naam

Uw email

Uw vraag

Meer weten over waardebepalingen?

Wilt u alvast meer informatie over de waardebepaling van uw bedrijf? Bekijk hieronder de diverse methoden.

Intrinsieke waarde


Intrinsieke waarde De intrinsieke waarde van een bedrijf kunt u bepalen door de som van de waarde van alle activa te verminderden met de waarde van alle passiva die niet tot het eigen vermogen behoren.Lees meer: Intrinsieke waarde

Rentabiliteit


Rentabiliteit Bij rentabiliteitswaarde methodiek berekent u de contante waarde van het genormaliseerde winstniveau met behulp van een nader vast te stellen rentevoet.
Lees meer: Rentabiliteit

 

Goodwill-

methode


Goodwill-methodeBij de berekening van de waarde volgens de goodwill-methode betrekt u zowel de intrinsieke waarde van de onderneming als de rentabiliteit.

Lees meer: Goodwill-methode

Vermogens

verhoudingen


vermogens-verhoudingenDe vermogensverhoudingen methode is eigenlijk een variant op de rentabiliteitswaarde. Hierbij brengt u een correctie aan op de balansstructuur van de onderneming.

Lees meer: Vermogens verhoudingen

 

“Verbeterde”

goodwill-methode


Verbeterde goodwill methodeDit is een variant op de goodwill-methode. Er wordt hierbij eerst een wijziging in de vermogensverhoudingen aangebracht, voordat u de overwinst berekent.Lees meer: “Verbeterde” goodwill-methode

Discounted

Cash Flow


discounted cash flowDe Discounted Cash Flow-methode (DCF-methode) is een methode die in toenemende mate aan populariteit wint en werkt met ‘echte vrije’ kasstromen in plaats van met nettoresultaten.Lees meer: Discounted Cash Flow

 
 
Afspraak maken? 
Kom vrijblijvend op gesprek en laat u adviseren!  
 
Ecurie Rosier0345 – 651 226  
 
E-mail Ecurie Rosierinfo@ecurie.nl

 
 
Ecurie Rosier
 
 
Kies voor Ecurie  
 
Ecurie RosierJarenlange ervaring  
 
Ecurie RosierDiscreet & onafhankelijk  
 
Ecurie RosierGedreven en betrokken  
 
Ecurie RosierUitgebreid netwerk  
 
Ecurie RosierPragmatische begeleiding