[php snippet=1]

Stappen bedrijf verkopen


Waardebepaling

Uw bedrijf verkopen begint bij een waardebepaling. Voor het bepalen van de waarde zijn er vele methoden. Voor een totaaloverzicht van de methoden kijkt u bij waardebepaling. Het is van belang dat de juiste waardebepaling wordt gehanteerd, omdat de diverse methoden een andere uitkomst bieden. Ecurie Rosier kan u adviseren in deze stap, zodat u de juiste waarde ontvangt voor uw bedrijf.
 

Verkoopdocumenten

Om een koper aan te trekken is het van belang dat de koper genoeg informatie over de onderneming heeft om zijn beslissing te kunnen maken. De verkoopdocumenten bevatten informatie over de sterke punten van het bedrijf, een beknopt overzicht van de bedrijfsgegevens en overige voorwaarden, zoals een geheimhoudingsovereenkomst.
 

Mogelijke kopers vinden

Eerst zal er, in overleg met u, een profiel worden ontwikkelt van een mogelijke koper. Met dit profiel wordt er op zoek gegaan binnen diverse databanken en netwerken. De verschillende kopers worden gescreend om vervolgens uit te zoeken welke potentiële kopers het beste aansluiten en benaderd kunnen worden.
 

Kopers benaderen

De geselecteerde kandidaat kopers worden zorgvuldig benaderd. De informatie wordt alleen aan de juiste kandidaat doorgespeeld. De informatie is anoniem en beknopt om te waarborgen dat het bedrijf niet wordt herkend. Na serieuze interesse kan de identiteit van het bedrijf wordt onthuld en de verkoopdocumenten worden toegestuurd. Door de complexiteit en gevoeligheid is dit een klus voor een specialist.
 

Onderhandelingen

Met de serieuze kandidaat kopers worden kennismakingsgesprekken gevoerd. Wanneer er voldoende aanknopingspunten zijn wordt het onderhandelingsproces geconcretiseerd. Bij meerdere gegadigden kan er een keuze worden gemaakt met welke koper de onderhandelingen worden gestart. Hierna volgt een kennismaking tussen de koper en verkoper. Door een externe adviseur te laten onderhandelen wordt het emotionele gedeelte kleiner en kan er beter zaken worden gedaan.
 

Intentieverklaring opstellen

Na het onderhandelingsproces is het van belang dat er een juridisch goede intentieverklaring wordt vastgelegd. In de intentieverklaring staan afspraken beschreven over waarde, garanties en overige voorwaarden.
 

Boekenonderzoek (due dilligence)

Na de intentieverklaring dient de koper een boekenonderzoek te verrichten. De koper heeft een onderzoeksplicht die naar behoren dient te worden vervult. In dit proces wordt alles tot in detail uitgezocht, zodat er achteraf geen zaken aan het licht komen die niet kloppen. De coördinatie van dit proces is erg belangrijk aangezien dit veel vergt van de verkopende partij.
 

Koopovereenkomst opstellen en afronden

Als het boekenonderzoek geen aanleiding geeft om de verkoop te stoppen kan de koopovereenkomst worden opgesteld. Dit is ook een juridisch en financieel traject waarbij er tevens wordt onderhandeld over garanties en extra voorwaarden. Dan mag uiteindelijk de overkomst worden ondertekend. In de afrondende fase dient er ook een overdacht plaats te vinden tussen de verkoper en koper.
 

Wilt u meer weten over bedrijf verkopen of heeft u vragen?

Neem contact op via onderstaand contactformulier.
 

Uw naam

Uw email

Uw vraag


 

 
 
Afspraak maken? 
Kom vrijblijvend op gesprek en laat u adviseren!  
 
Ecurie Rosier0345 – 651 226  
 
E-mail Ecurie Rosierinfo@ecurie.nl

 
 
Ecurie Rosier
 
 
Kies voor Ecurie  
 
Ecurie RosierJarenlange ervaring  
 
Ecurie RosierDiscreet & onafhankelijk  
 
Ecurie RosierGedreven en betrokken  
 
Ecurie RosierUitgebreid netwerk  
 
Ecurie RosierPragmatische begeleiding